Home > Services Directory

Application for Jobs in e-Recruitment

 Set As Your Favourite
 Print This Page
This service is applicable for those who wish to join service with State Government.
1) Sarawakian or Permanent Resident of Sarawak
2) In service officers (Federal/State/Local Authorities/Statutory Bodies/etc)
1) Gambar berukuran pasport
2) Kad Pengenalan
3) Sijil Lahir
4) Sijil - sijil Akademik
5) Sijil Berhenti Sekolah
6) Lain-lain dokumen/sijil yang perlu dan ada kaitan dengan permohonan
7) Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah dibuat melalui
    Ketua Jabatan dan hendaklah mengemukakan semua dokumen di atas dan dokumen berikut:

       a)  Surat permohonan jawatan kosong melalui Ketua Jabatan dan ulasan sama ada beliau
             menyokong permohonan tersebut ataupun tidak
       b)  Satu salinan kenyataan perkhidmatan yang kemaskini
       c)  Laporan penilaian prestasi tahunan terkini